Hvordan behandler man stress?

Hvornår har jeg stress? Stress er ikke en selvstændig diagnose, men et begreb, der beskriver en psykisk belastning. En ofte brugt model er krav/ressource modellen, hvor man beskriver stress som belastende, når  vi oplever, at omgivelsernes (eller vore egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed. Når vi bliver stressede, handler det…Continue reading Hvordan behandler man stress?