Terapeutisk tilgang

Sammenhæng mellem krop og psyke

Nyere forskning fastslår, at fysisk aktivitet er ligeså effektiv som antidepressiv medicin ved stress, let til moderat depression og de fleste angstlidelser. Det giver derfor mening for mig at bruge træning i min terapi, som et alternativ eller supplement til medicinsk behandling. Hjernen lever af bevægelse, og affektive lidelser som depression, angst og stress er alle beviseligt positivt påvirkede af fysisk træning. Jeg har igennem mit kliniske arbejde haft tæt samarbejde med psykiatere og er ikke blind overfor de fordele der kan være ved bl.a. antidepressiv medicin. Derfor er jeg heller ikke bleg for at henvise til egen læge eller psykiater, hvis jeg finder det nødvendigt.

Som del af mine terapeutiske forløb skaber jeg sammen med mine klienter et realistisk træningsforløb, der kan underbygge den positive rejse et terapeutisk forløb bør være.

I mine forløb anvender jeg også åndedrætsteknikker og kuldeeksponering som del af behandlingen. Jeg har ugentlige “træningshold”, hvor du, hvis du er i forløb hos mig, kan deltage gratis. Du er også velkommen, selvom du ikke er i forløb hos mig. Tilmeld dig et hold her

Teoretisk anvender jeg hovedsageligt narrative teknikker i mine samtaler, men jeg er stærkt inspireret af ACT og kognitiv terapi. Den handlingsbaserede tilgang ACT tilbyder er meget velfungerende sammen med et fysisk træningsprogram

Powerposes er kraftfulde kropslige positioner, der på kort tid kan ændre kemien i din hjerne og få dig til at turde mere og føle dig mindre stresset. Vi arbejder i samtalerne med at ændre kropsholdning og mimik, så vores hjerne får de bedste arbejdsbetingelser.

Walk’n talk er ofte en behagelig måde at kombinere krop og psyke på og vi kan nemt komme ud og gå en hyggelig tur i nærheden af klinikken.